Close

Vetus 2. Bölüm – 30 Eylül 2018 – Schubert vol. 1 – Oda Müziği

Klasik ve Romantik dönemi birbirine bağlayan; lied, oda müziği, kısa piyano müzikleri ile romantik dönem üslubunun ilham kaynağı Avusturyalı besteci Franz Schubert.

Schubert, lirik ve karamsar melodik yapılı şarkılama tekniğini vokal müzik sınırlarından çıkarıp tüm çalgılara ustaca uygulamış; özellikle oda müziği ve piyano eserlerinde özgün şiirselliği ile erken romantik dönemin en önemli bestecisi olmuştur.

Schubert’in mütevazı kısa yaşamı, içe dönük ve kendi çevresi ile sınırlı geçmiş, eserlerini çoğunlukla anonim dinleyici için değil, yakın çevresini ve birlikte oldukları akşamları düşünerek yazmıştır. Schubertiade, dönemin entelektüellerini bir araya getiren; önemli şair, ressam, müzisyen ve yazarların üretimlerini paylaştığı ve Schubert’in eserlerinin çalındığı akşamlardı. Bu tarz ev toplantıları ileriki zamanlarda romantik dönem üretimi ve sanatçı kimliğinde oldukça önemli bir yer tutacaktı.

Tüm yaşamını yalnızca besteciliğe adayan Schubert, 31 yıllık kısa ömrünü oldukça üretken geçirmiş; altı yüzün üzerinde özgün lied, oda müziği eserleri, piyano eserleri, senfoniler, opera, operet, koro müzikleri yazmıştır.

Oda müzikleri Schubert’in bestecilik yaşamında ayrı bir yer tutar. İlk oda müzikleri Haydn-Mozart etkisinde olsa da yapmak istediklerinin habercisidir. Oda müziği açısından olgunluk dönemi yaşamının son on yılını kapsar; bu dönemde derin karamsarlık, şiirsellik ve kuvartetlerinde orkestra tınısını arayış, adeta müzik ile bir resmin-temanın adım adım imgelendiğini görürüz. Vetus, bu özellikler bakımından romantik dönemin temellerini sağlam bir şekilde kurgulayan Schubert’in oda müziklerine yolculuk yaptı.

Başak İdil Özen

Spotify

Benzer İçerikler