Close

Vetus 4. Bölüm – 14 Ekim 2018 – Felix Mendelssohn

Mozart gibi çok erken yaşlarından itibaren beste yazmaya yönelmiş F. Mendelssohn,  Romantizm üslubunu gelenek ile harmanlama gayesini taşımış, müzik dışında resim, felsefe ve edebiyatla ilgilenmiş-üretimde bulunmuş çok yönlü bir aydındı. Piyano virtüözü olmasının yanında usta derecede org ve viyola yorumcusu, orkestra şefiydi. Besteci aynı zamanda Hegel, Weber, Paganini, Hulboldt, Rietz, Goethe gibi dönemin önemli sanatçı ve düşünürleri ile yakın bir ilişki içindeydi.

Mendelssohn, bestecilik hayatında her zaman gelenek ile bağlarını sağlam tutmuştur. Rönesans,  Bach ve Vivaldi gibi Barok müziğin kendi dönemine aktarılmasında en çok çabayı sarf eden aydındır. Besteci, J. S. Bach’ın kaybolan eserlerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamış, bu eserlerin icra edilmesi için büyük çaba göstermiştir. Bu çalışmalar ile birlikte, Leipzig Müzik Akademisi’nin yeniden düzenlenmesini sağlamış ve geleneği geleceğe aktaran müzisyenlerin yetişmesinde önayak olmuştur. Aynı gayeyi kendi bestecilik yaşamının merkezine alan Mendelssohn; Bach, Gluck, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven gibi barok ve klasik bestecilerin mirasını kendi romantik üslubu içine taşımıştır. 1829’da 20 yaşındayken J. S. Bach’ın muhteşem Mattheus Passion’unu bulmuş ve yüz yıl sonra ilk kez seslendirilişini gerçekleştirmiştir. Mendelssohn’un çabaları sayesinde J. S. Bach, Handel ve Vivaldi’nin müzikleri Romantik dönemde yeniden keşfedilmiştir. Bu açıdan kendisine modern anlamda müzik tarihini başlatan kişi denilebilir. Aynı zamanda müzik dışında felsefe, din ve edebiyatı da incelemiş gerçek bir aydındır.  Shakespeare ve Goethe’den fazlasıyla etkilenmiş ve bu yazarları eserlerine taşımıştır.  Bestecinin müzik dili romantizme göre daha yalındır ve halk ezgilerinden yararlanmıştır. Opera dışında hemen hemen Romantik dönemin tüm türlerinde eser yazdı; konçertolar, üvertürler, senfoniler, oda müziği ve solo piyano eserleri, tiyatro müzikleri, oratoryolar…

Mendelssohn’un kısa piyano parçaları Romantik dönemde yaygınlaşan küçük ev konserlerine uygun yeni bir piyanistliğin izindeydi. “Sözsüz Şarkılar” kitabı halk melodilerinden beslenen, hem kendi döneminde hem de günümüze kadar eğitim amacına da hizmet eden kısa şiirsel-duygusal parçalardır. Org eserleri, kendisinin de oldukça etkilendiği ve icra ettiği J. S. Bach’dan sonra en önemli org yapıtları olarak kabul edilir. Besteci koral müziklerini de J. S. Bach etkisi ile yazmıştır.

Vetus bu hafta Mendelssohn’un temellerini Rönesans, Barok ve Klasik dönemlere yerleştirerek kendine has yalın bir romantik üslup geliştirdiği muazzam lirizmine yolculuk yapacak…

Başak İdil Özen

Programın tüm bölümleri için tıklayınız...

Spotify

Benzer İçerikler